South Indian Thali (rice, Sambhar, Rasam, Vegetable, Curd, Papad, Chutney)

  • Rs. 300